SGL Concept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGL wprowadza koncepcję rosnącej trawy w każdych warunkach, na każdym stadionie, nawet w zimie. Poprzez kontrolowanie wszystkich czynników wzrostu, takich jak światło, temperatura, CO2, woda, nawożenie co sprawia że można mieć optymalny wzrost trawy w każdych warunkach. Zastosowanie światła asymilacyjnego jest ważnym czynnikiem sukcesu SGL.

Zmienia się sposób budowania stadionów. Obiekty te stają się coraz większe i coraz częściej mają charakter multifunkcjonalny. Dla spełnienia wielu oczekiwań, konstrukcje stadionów są coraz wyższe i coraz mniejszy jest dostęp światła do płyty stadionu. A ponieważ światło jest bardzo ważnym czynnikiem wzrostowym, przy jego ograniczonym dopływie zostaje zahamowany wzrost trawy. Na murawach nowoczesnych stadionów o charakterze multifunkcjonalnym rośnie trawa słabszej jakości i jednocześnie jest poddawana coraz większym obciążeniom. Na wielu stadionach jest to przyczyną poważnych problemów.

Rozwiązaniem tego problemu jest SGL Concept. Poprzez kontrolowanie wszystkich czynników wzrostu SGL tworzy perfekcyjne warunki dla uprawy trawy na stadionie. Wzrost trawy może być analizowany w sposób ciągły przez system komputerowy, analizatora SGL, co powoduje letnią jakość przez cały rok.

Optymalne warunki

System pielęgnacji trawy jest oparty nie tylko na doświetlaniu. Jest on wyposażony w analizatory czynników wzrostowych przekazujące zebrane przez siebie dane internetowo i dające szybką informację na temat tego, co się dzieje z naszą murawą - jaka jest temperatura i jej właściwy przebieg dobowy, jaka jest wilgotność i jej krzywa, jaka jest dostępność składników pokarmowych. Dokładnie widać, kiedy występują momenty krytyczne i kiedy może dochodzić do infekcji grzybowych. Osoba zajmująca się pielęgnacją murawy jest wspomagana całym systemem inforacji, a ponadto może komunikować się z innymi osobami po fachu w całej Europie i przez to pogłębić swoje doświadczenie. SGL wprowadza koncepcję dla pielęgnacji trawy w okresie mniejszej intensywność światła - jesienią i zimą.

Zalety koncepcji SGL

  • zwiększenie poziomu gry,
  • przez cały rok najwyższa jakość nawet podczas warunków zimowych,
  • możliwość dosiewów zimą,
  • na murawie można grać częściej i dłużej,
  • czas potrzebny na polepszenie boiska zostaje znacznie zredukowany,
  • więcej możliwości treningowych na stadionie,
  • poprawa wizerunku stadionu,
  • więcej szans na przydzielenie organizacji ważnych imprez i zawodów,
  • wszystkie korzyści z naturalnej nawierzchni.