BONUS Dla ŚRODOWISKA
 Certyfikowany nalepką Instytutu ekologicznego, korzyść dla środowiska naturalnego, którego nie ma żaden inny konkurencyjny produkt,
 • Bezpieczeństwo dla zdrowia poprzez kompleksowe badania emisji oraz kontrole substancji szkodliwych
 • Zdrowsze produkty a tym samym mniejsze zanieczyszczenie we własnym środowisku
 • Produkt fizjologicznie nieszkodliwy dla użytkownika, instalatora, klienta, itp.

 NATURALNE HAMOWANIE WZROSTU CHWASTÓW
 Naturalne hamowanie wzrostu chwastów w fudze przez opatentowany wzrost wartości pH.

SAMO NAPRAWA FUGI
Nowatorskie spoiwo organiczne „ SOLID GREEN BINDER “ zapewnia ciągłą samodzielną naprawę. Przy wilgoci (np. deszcz), spoiwo staje się ponownie aktywne, a ewentualnie istniejące mikropęknięcia w fudze, które powstały przez osiadanie lub przemieszczenie termiczne kamieni, zamykają się.

ŁATWE ZASTOSOWANIE
 Nanieść na sucho i po dokładnym oczyszczeniu powierzchni zewnętrznej kostki brukowej lub płyt wystarczająco nawilżyć, bez wstępnego mieszania lub wykonywania zawiesiny! Renowacja fug jest możliwa w sposób nieskomplikowany i w każdym czasie.

NIE TWORZY SIĘ NALOT
Przy właściwym stosowaniu nie powstaje nalot.

OKRES PRZECHOWYWANIA
 Przy suchym i prawidłowym magazynowaniu, okres przechowywania, nawet pękniętych worków, jest nieograniczony. Piasek do spoinowania fug nie twardnieje w worku.

WARUNKI STOSOWANIA
Sucha powierzchnia kamieni i temperatura zewnętrzna powyżej 2°C. Szerokości fug od 1 mm do 20 mm zapewniają wysoką wydajność i wszechstronne możliwości zastosowania. Ochrona fugowanych powierzchni przed opadami atmosferycznymi nie jest konieczna!

 

 

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY WYPEŁNIACZEM FUG STONES ECO A WYPEŁNIACZEM POLIMEROWYM
 

 • WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO składa się do 100 % z surowców naturalnych.

 • WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO jest trwałym materiałem budowlanym.

 • WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO jest stabilizowany przez innowacyjne spoiwo SOLID GREEN BINDER.

To spoiwo składa się głównie z surowców odnawialnych.
 • Polimerowy wypełniacz fug jest stabilizowany przez reakcję chemiczną.

SAMO NAPRAWA FUGI

 • WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO  ulega samoczynnej regeneracji, gdy wejdzie w kontakt z wodą (np. opady atmosferyczne). Powstawaniu trwałych pęknięć zapobiega „rozszerzenie“ po kontakcie z wodą , podczas którego ewentualnie istniejące mikropęknięcia w fudze (np. powstałe przez osiadanie kamieni) zostaną zamknięte. Ten wypełniacz fug jest ciągle od nowa aktywowany poprzez opady atmosferyczne a tym samym ma zdolność do samo naprawy.
 • Polimerowy wypełniacz fug, raz aktywowany, pozostaje na trwałe związany, a w wyniku używania powstają z biegiem czasu nieuchronnie coraz większe pęknięcia w fudze.

HAMOWANIE WZROSTU CHWASTÓW

 • Wypełniacz FUG STONES ECO redukuje ukorzenianie się lotnych nasion chwastów poprzez ustabilizowaną fugę i ustawiczną samo naprawę mikropęknięć. WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO powoduje dodatkowo naturalne zmniejszanie ukorzeniania poprzez zwiększenie wartości pH w fudze, a tym samym zapobiega ukorzenianiu się lotnych nasion (np. Traw i chwastów), które dostały się na powierzchnię fugi.
• Polimerowy wypełniacz fug, raz utwardzony, zatrzymuje ukorzenianie się do pierwszego pęknięcia

 

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ

https://www.youtube.com/watch?v=vXRHgFq3z0M&feature=player_detailpage